2. feb, 2018

"Konsten att filosofera..."

Filosoferandets konst är en urgammal konst, men om tankarna svider och tankarna undersöker det som svider, blir det strax ett filosoferande om nyare tider. Nu är det närmare trettio år sedan jag och min förtrogne broder och diktare J.E. for runt och lyste upp vår publiks tillvaro med bevingade ord av bland annat Vladimir Majakovskij.

Det var länge sedan kan det tyckas men än i denna dag finns orden inpräntade i mitt medvetande. "Balladernas konst är en urgammal konst, men om orden svider och orden talar om det som svider, blir det strax en ballad om nyare tider."

I de nyare tider, i vilka vi i detta nu befinner oss, tänker jag att det finns all anledning att föra samtal, på ett seriöst sätt, utan att för den skull ta oss själva på allt för stort allvar. Tvärtom ska det vara ett nöje och en njutning att undersöka frågor tillsammans och vad borgar bättre för detta än att vi kan släppa prestigen och våga filosofera brett och djupt, tokigt och banalt, med risk för vårt goda rykte och utan vare sig bälte, hängslen, skyddsnät eller avbeställningsskydd.

Låt oss vara vilda och dödligt seriösa på ett ytterst tvivelaktigt sätt; låt oss ljuga om sanningen och avtäcka lögnen genom att spraymåla den neongul i lager på lager. Låt oss pröva våra idéer utan krav på rim och reson men låt oss också låta alla komma till tals med sina frågor om vad vi menar.

Att på allvar lyssna på de frågor som föds, som en möjlig konsekvens av våra kreativa, galna och anspråksfulla påståenden, är en möjlighet vi bara vinner på att ta tillvara. Det är i dialogen vi mår bra, växer och utvecklas. Låt oss inse vidden av detta faktum och tänka noga, lyssna uppmärksamt och tala respektfullt med varandra.