Att filosofera i samband med filmproduktion är spännande och roligt.

Jag ägnar så mycket av min vakna tid som möjligt åt att filosofera. I mitt arbete som kreativ och kritiskt tänkande pedagog och filosofisk praktiker är tankeexperimenterandet i fokus.

Jag har mycket erfarenhet av konstruktiv problemlösning, bland annat från pedagogiskt projektskapande och skapande verkstäder inom filosofisk praxis i anslutning till teaterföreställningar och tematiska skolprojekt. Jag försöker vara prestigelös och gillar att tänka i oväntade banor för att hitta såväl konventionella som okonventionella och ibland kontroversiella lösningar för att lösa problem.

Jag jobbar med alla typer av uppdrag där min kompetens inom pedagogik, filosofi och filosofisk praxis, problemlösning samt handledning på individ- och gruppnivå efterfrågas.

Jag har studerat filosofi, estetik, idéhistoria, statskunskap, utbildningskunskap och engelska vid Stockholms universitet samt Södertörns högskola. Jag har vidare studerat arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt filosofisk praxis vid Høgskolen i Buskerud.

Jag kombinerar filosoferandet med improvisationsteater, jobbar gärna med olika typer av skapande verksamheter, handleder och utbildar grupper och håller enskilda samtal.

 

En av de verksamheter jag jobbat med under flera år och som fram till hösterminen 2017 fanns på Södra Teatern i Stockholm är Ung Filosofi. Här kan ni i en intervju med mig gjord 2017 läsa mer om detta. 

http://www.sofiawrangsjo.se/nyheter/nar-tankar-far-floda-fritt-pa-sodra-teatern/