Erbjudande

Filosofisk praxis

Filosofisk praxis är att använda filosofi i vardagsnära sammanhang, i samtal om livet.

Det kan handla om att i dialog undersöka frågor som är av vikt för dig och det kan ske enskilt eller i grupp.

Det kan också handla om att lära sig mer om metoder och filosofiskt experimenterande genom att delta i workshops eller utbildningar. 

Enskilda samtal
Introduktionssamtal 300 sek inkl.moms
Uppföljningssamtal 600 sek inkl.moms
Paket: Tre samtal 1600 sek inkl.moms

Att mötas och samtala enskilt är ett sätt att undersöka frågor om allt mellan himmel och jord tillsammans med en filosof. Utgångspunkten är att du som gäst har svaren och att jag som filosofisk praktiker hjälper dig att hitta dem.

Under ett introduktionssamtal undersöker vi tillsammans om denna form av utforskande gemenskap är ett sätt som passar dig i ditt sökande efter svar.

Under uppföljningssamtal fortsätter vi samtalet med utgångspunkt i de frågor du började undersöka under introduktionssamtalet

Ett samtal är 50 minuter långt.

Filosofisk praxis för grupper 1000 sek/timme exkl.moms

Vi jobbar kreativt och experimenterande med tänkande i samband med annan verksamhet. Dessa kurser och workshoppar kan skräddarsys efter önskemål från dig som beställare.

En workshop eller kurs är mellan två och fjorton timmar lång. Priset är ungefärligt och beroende av antalet deltagare samt övriga önskemål och kan komma att påverkas av kringkostnader som lokal, material, resor, boende och kost.